روش های بودجه بندی سنتی و نوین PPT

روش های بودجه بندی سنتی و نوین PPT

روش های بودجه بندی سنتی و نوین PPT

          نام محصول  : پاورپوینت روش های بودجه بندی سنتی و نوین  فرمت  : PPT حجم  : 0.8 مگابایت تعداد اسلاید  : 32 زبان  : فارسی  سال گردآوری  : 97     • یک نقشه مالی است که متضمن پیش بینی دقیق وقایع آینده به زبان مالی می باشد با این مضمون که درآمدها و هزینه های دوره مالی آتی شما چه هستند و از چه منابعی تامین می شوند، این درآمدها و هزینه ها برای تحقق چه اهدافی بکار می روند و برای رسیدن به این اهداف چه امکانات و ابزارهایی لازم است. • پیش بینی نیازها و تهیه بودجه هر واحدی به عهده مدیر آن است.     مزایای بودجه : • الف :الزام به برنامه ریزی :بودجه بندی با وادار ساختن مدیران به برنامه ریزی ، به آنها کمک می کند تا به اهداف خود نایل آیند و همچنین خود را برای طیفی از شرایط احتمالی آماده سازند.   • ب : ارتقاء سطح هماهنگی و ارتباطات : بودجه فعالیت های سازمان را هماهنگ می کند و مدیران را وادار می کند که روابط بین کل عملیات موجود در گستره …

روش های بودجه بندی سنتی و نوین PPT

          نام محصول  : پاورپوینت روش های بودجه بندی سنتی و نوین  فرمت  : PPT حجم  : 0.8 مگابایت تعداد اسلاید  : 32 زبان  : فارسی  سال گردآوری  : 97     • یک نقشه مالی است که متضمن پیش بینی دقیق وقایع آینده به زبان مالی می باشد با این مضمون که درآمدها و هزینه های دوره مالی آتی شما چه هستند و از چه منابعی تامین می شوند، این درآمدها و هزینه ها برای تحقق چه اهدافی بکار می روند و برای رسیدن به این اهداف چه امکانات و ابزارهایی لازم است. • پیش بینی نیازها و تهیه بودجه هر واحدی به عهده مدیر آن است.     مزایای بودجه : • الف :الزام به برنامه ریزی :بودجه بندی با وادار ساختن مدیران به برنامه ریزی ، به آنها کمک می کند تا به اهداف خود نایل آیند و همچنین خود را برای طیفی از شرایط احتمالی آماده سازند.   • ب : ارتقاء سطح هماهنگی و ارتباطات : بودجه فعالیت های سازمان را هماهنگ می کند و مدیران را وادار می کند که روابط بین کل عملیات موجود در گستره …

روش های بودجه بندی سنتی و نوین PPT

          نام محصول  : پاورپوینت روش های بودجه بندی سنتی و نوین  فرمت  : PPT حجم  : 0.8 مگابایت تعداد اسلاید  : 32 زبان  : فارسی  سال گردآوری  : 97     • یک نقشه مالی است که متضمن پیش بینی دقیق وقایع آینده به زبان مالی می باشد با این مضمون که درآمدها و هزینه های دوره مالی آتی شما چه هستند و از چه منابعی تامین می شوند، این درآمدها و هزینه ها برای تحقق چه اهدافی بکار می روند و برای رسیدن به این اهداف چه امکانات و ابزارهایی لازم است. • پیش بینی نیازها و تهیه بودجه هر واحدی به عهده مدیر آن است.     مزایای بودجه : • الف :الزام به برنامه ریزی :بودجه بندی با وادار ساختن مدیران به برنامه ریزی ، به آنها کمک می کند تا به اهداف خود نایل آیند و همچنین خود را برای طیفی از شرایط احتمالی آماده سازند.   • ب : ارتقاء سطح هماهنگی و ارتباطات : بودجه فعالیت های سازمان را هماهنگ می کند و مدیران را وادار می کند که روابط بین کل عملیات موجود در گستره …

عمومی و آزاد

روش های بودجه بندی سنتی و نوین PPT

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.