زباله‌های آهنی و موادی که جذب آهن می‌شوند

زباله‌های آهنی و موادی که جذب آهن می‌شوند

زباله‌های آهنی،شامل فلزاتی می‌شوند که در ترکیب اصلی آن‌ها،آهن به‌کاررفته است مانند آهن و فولاد.این گروه در جاهایی مانند بدنه ماشین‌های کهنه،ابزارهای خانگی،فلزاتی که در ساختار و اسکلت ساختمان استفاده می‌شوند،ریل‌ها راه‌آهن و…به کار می‌روند.در سراسر جهان میلیون‌ها تن از این فلزات کهنه در کوره‌ها ذوب می‌شوند و ناخالصی‌های آن‌ها جدا می‌شود و توسط افراد متخصص قالب‌گیری و ریخته‌گری می‌شوند و به اشکال مختلفی در می‌آید.بازیافت آهن و استیل به دو روش ذوب کردن و دوباره قالب‌گیری کردن انجام می‌شود.قطعات بازیافتی آهن از دو دسته بزرگ به وجود می‌آید.دسته‌ی اول شامل قطعات بازیافتی خانگی که در زباله‌ها وجود دارد و دسته‌ی دوم شامل قطعاتی می‌شود که شامل عملیات کارخانه‌ای برای ساخت فولاد است.این گروه را توسط ماشین‌هایی به کارخانه ذوب‌آهن می‌برند و آن‌ها را دوباره بازیافت می‌کنند.

توسط آهن‌ربای بزرگ و قوی اشیاء را از داخل زباله‌ها جدا می‌کنند چون وقتی با جرثقیل آهن‌ربای قوی را به زباله‌ها نزدیک می‌کنند هر چه خرده آهن در بین زباله‌ها باشد به آهن‌ربا می‌چسبد و مجدداً در کوره‌ها آن‌ها را ذوب می‌کنند و به آهن قابل‌استفاده تبدیل می‌کنند و بدین‌وسیله در مصرف آهن صرفه‌جویی می‌شود.

زباله‌های آهنی و موادی که جذب آهن می‌شوند
زباله‌های آهنی و موادی که جذب آهن می‌شوند

 

بازیافت زباله‌های آهنی

فلزات کهنه و قابل بازیافت به دودسته‌ی بزرگ تقسیم می‌شوند :

      ۱- فلزات با ترکیب آهن (آهنی)

      ۲-فلزات بدون ترکیب آهن

گروه اول : این گروه شامل فلزاتی می‌شوند که در ترکیب اصلی آن‌ها ، آهن به‌کاررفته باشد . مانند آهن و فولاد این گروه در جاهایی مانند : بدنه ماشین‌های کهنه ، ابزارهای خانگی ، فلزاتی که در ساختار و اسکلت ساختمان به کار می‌روند ، ریل‌های راه‌آهن و . . . به کار می‌روند .

در کشور ما ، این دسته از فلزات نیز موردتوجه قرارگرفته و در صنعت ایران نقش مهمی دارد .

گروه دوم فلزاتی را شامل می‌شود که در ترکیب اصلی آن‌ها آهن وجود ندارد . برای مثال می‌توان آلومینیوم را نام برد که از آن فویل‌ها و قوطی‌های کنسرو می‌سازند . فلزات بدون آهن دیگری هم وجود دارند مانند : مس ، سرب ، روی ، نیکل ، تیتانیوم ، کروم ، کبالت و . . . که نحوه‌ی بازیافت آن‌ها در ادامه مورد برسی قرار می‌گیرد .

  تعداد این نوع فلزات از فلزات دارای آهن کمتر است . در هرسال در سراسر جهان ، میلیون‌ها تن از این فلزات کهنه در کوره‌ها ذوب می‌شوند و ناخالصی‌های آن‌ها جدا می‌شود و توسط افراد متخصص قالب‌گیری و ریخته‌گری می‌شود و به اشکال مختلفی در می‌آید