زراعت واصلاح نباتات

زراعت واصلاح نباتات

زراعت واصلاح نباتات

زراعت واصلاح نباتات

شیمی مواد پاک کننده نگاه کلی منظور از پاک کنندهها (detergehts) ، موادی هستند که ذرههایچربی و چرک را از پارچهها و یا اجسام دیگر بزدایند و در انواع مختلف تهیه میشوند
. اولین ماده ای که به عنوان شوینده ساخته شد،صابونبود. از عمر صابون صدهاسال میگذرد.
آخرین دستگاههای صابون کشف شده ، مربوط به ۲۰۰۰ سال پیش است، ۷۰۰ سالاست که صابونسازی بطور صنعتی و به مقادیر زیاد ساخته میشود و ۲۰۰ سال است که ساختآن ، متحول گشته و به صورت کلاسیک و مدرن در آمده است. از آن زمان…

شیمی

زراعت واصلاح نباتات,شیمی,تحقیق,مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.