زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک…

زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک…

زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک...

زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک…

چکیده
عدم درک صحیح از عناصر زیبایی شناختی در میان روابط عناصر بصری و کاربرد آن در وهله اول با تصاویر متحرک باعث کم توجهی درمیان دست‌اندرکاران این فن و هنر شده است.
این زیر ساخت تحت عنوان زیبایی شناختی در گرافیک متحرک نام گرفته است.
در جهان امروز که به نوعی آن را عصر ارتباطات نامیدند مبادله اطلاعات و انتقال مفاهیم و عقاید و نظرات در میان فرهنگ ملل مختلف از جایگاه مهمی برخوردار شده است و همچنین پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای کاربردی برای…

سایر رشته های هنر

زیبایی‌شناسی,گرافیک متحرک,دانلود پایان نامه,word

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.