زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر…

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر…

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر...

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر…

چکیده
بیش از دو دهه است که انیمیشن مستند به عنوان یک سبک سینمایی مستقل در جهان مطرح شده است. با این حال اغلب مطالعات و بررسی های انجام شده در راستای شناخت کلی و ساختار عمومی این سبک بوده است. بنابراین نیاز به بررسی و موردکاوی این شیوه فیلم سازی از دیدگاه های مختلف بسیار محسوس است. در نتیجه، این پژوهش به بررسی انیمیشن مستند از دیدگاه زیبایی شناسی می پردازد تا بدین وسیله گامی در راستای شناخت هرچه بهتر انیمیشن مستند برداشته شود. در این تحقیق از…

سایر رشته های هنر

زیبایی شناسی انیمیشن,مستند با نگاهی به آثار,word,دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.