سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها

سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات۲۰ – مفهوم سرمایه گذاری : شرکتهای سهامی ممکن است بخشی از منابع مالی مازاد بر نیاز را در سپرده های بانکی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سهام سایر شرکتها سرمایه گذاری نمایند. بکارگیری (مصرف) منابع مالی و اقتصادی به منظور کسب منافع در آینده را سرمایه گذاری نامند. ۲- طبقه بندی سرمایه گذاریها : برای تأمین اهداف گزارشگری مالی سرمایه گذاریها معمولاً به دو گروه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شوند. ما در این کتاب تنها به توضیح سرمایه گذاری کوتاه م …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.