سمینار مسائل کشورهای جهان سوم

سمینار مسائل کشورهای جهان سوم

سمینار مسائل کشورهای جهان سوم

سمینار مسائل کشورهای جهان سوم

مقدمه
نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده که در دو دهه گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فن آوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اکنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است. اگر جهانی شدن را فرآیندی تلقی کنیم که از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل تکاملی خود قرار دارد…

حقوق

تحقیق,مقاله,حقوق,جهان سوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.