سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو

سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو


  موضوع: سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو   فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول………………………………. ۱ ۱-۱- مقدمه………………………….. ۲ ۲-۱- بیان ضرورت تحقیق………………… ۴ ۳-۱- موضوع تحقیق…………………….. ۷ ۴-۱- بهره‌وری در ایران………………… ۸ ۵-۱- لزوم توجه به بهره‌وری در ایران…….. ۱۱ ۶-۱- سازمان بهره‌وری ملی ایران…………. ۱۳ ۷-۱- بهره‌وری در صنایع کشور و صنعت خودرو… ۱۵ ۸-۱- شواهد پایین بودن بهره‌وری در ایران و نازل بودن اکثر عوامل مرتبط با پنج‌اس………………………………………. ۱۵ ۹-۱- تاریخچه پنج‌اس…………………… ۱۷ ۱۰-۱- اهمیت موضوع تحقیق………………. ۱۹ ۱۱-۱- نوع تحقیق……………………… ۲۱ ۱۲-۱- قلمرو تحقیق……………………. ۲۲ ۱۳-۱- فرضیات تحقیق…………………… ۲۳ ۱۴-۱- تعریف متغیر مستقل و وابسته………. ۲۳ ۱۵-۱- واژه های کلیدی مورد استفاده……… ۲۴ فصل دوم….. …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.