سنسور فشار

سنسور فشار

 


سنسور فشار درس مربوطه: مبانی برق و الکترونیک سنسور فشار مقدمه: این دستگاه برای نمایش و کنترل فشار سیستمهای مختلف یا تجهیزات در اندازه های کوچک با استفاده از اجزا فشار غیر رسانا می باشد و به صورت گسترده ای در دستگاه ماشین آلات نیمه رسانا ، تجهیزات پزشکی و سیستمهای اتوماتیک و غیره استفاده می شود. در ادامه درباری سنسورهای فشار وکاربردانها بیشتر آشنا خاهی …

تعداد صفحات : ۲۴ صفحه

موضوع : سنسور فشار درس مربوطه: مبانی برق و الکترونیک سنسور فشار مقدمه: این دستگاه برای نمایش و کنترل فشار سیستمهای مختلف یا تجهیزات در اندازه های کوچک با استفاده از اجزا فشار غیر رسانا می باشد و به صورت گسترده ای در دستگاه ماشین آلات نیمه رسانا ، تجهیزات پزشکی و سیستمهای اتوماتیک و غیره استفاده می شود. در ادامه درباری سنسورهای فشار وکاربردانها بیشتر آشنا خاهیم شد. سنسورهای فشار دارای انواع واندازها وکاربردهای گوناگونی می باشندکه در این تحقیق درباری بعضی ازاین کاربردها کمی بحث خواهیم کرد. این دستگاه برای نمایش و کنترل فشار سیستمهای مختلف یا تجهیزات در اندازه های کوچک با استفاده از اجزا فشار غیر رسانا می باشد و به صورت گسترده ای در دستگاه ماشین آلات نیمه رسانا ، تجهیزات پزشکی و سیستمهای اتوماتیک و غیره استفاده می شود. PSA SERIES Features >> High accuracy semi conductor pressure sensor. >> High brightness red LED( Digit: 9.5mm). >> Convertible pressure unit.Negative pressure: kPa, kgf/cm©÷ , bar, psi, mmHg, mmH2O, inHg Positive pressure: kPa, kgf/cm©÷ , bar, psi  >> Various output mode Hysteresis moe, Automatic sensitivity setting mode, Individual, 2 output mode, Window comparative output mode >> Chattering prevention function( Selectable response time 2.5, 5, 100, 500ms) >> Analog output (1~5VDC) >> Current protection circuit, Reverse power polarity protecting circuit. عیوب مکانیکی مقدم بر عیوب برقی سیستم الکترونیک کنترل موتور شامل مجموعه‌ای از سنسورها و محرکها است که همگی به یک مغز الکترونیکی به اسم کامپیوتر موتور متصل هستند.
سنسورها در یک سیستم استاندارد عبارتند از: سنسور فشار مانیفولد یا مپ سنسور (توسط شلنگ لاستیکی یا مستقیما به مانیفولد هوا متصل است) سنسور دور موتور که معمولا برروی فلایول وصل می‌شود (در موتورهای اروپایی) سنسور میل بادامک که در انتهای میل بادامک وصل می‌شود (در موتورهای آسیای جنوب شرقی) سنسور دریچه گاز (که متصل به محور دریچه گاز است و در سمت دیگر قرقره سیم گاز وصل می‌شود) سنسور اکسیژن یا سنسور دود یا سنسور لامبدا (برروی مسیر مانیفولد اگزوز وصل می‌شود) سنسور دمای هوا یا فشنگی دمای هوا (که برروی مانیفولد هوا وصل می‌شود) سنسور دمای آب یا فشنگی دمای آب ( که برروی مسیر خروج آب از موتور و کنار ترموستات وصل می‌شود) سنسورهای فوق که ممکن است اشکال مکانیکی پیداکنند عبارتند از: سنسور دریچه گاز: فقط در صورت شتاب گیری خودرو وارد عمل می‌شود. یعنی موقع شتاب عملکرد موتور بد می‌شود یا اینکه وقتی پدال گاز را کم یا زیاد می‌کنیم موتور مثل گذشته رفتار خوبی ندارد.
مثلا ریپ می‌زند یا کم می‌آورد و امثال آن.
ولی وقتی با سرعت ثابت حرکت کنیم هیچ علامتی مشاهده نمی‌شود.
در اینصورت این سنسور ممکن است معیوب شده باشد.
مفهوم دیگر این سنسور همان پمپ شتاب در کاربراتور است.
یعنی هیچ کس در اثر خرابی این سنسور معتل نمی‌ماند و فقط حالت شتاب خودرو دچار اشکال می‌شود. سنسور فشار هوا یا  مپ سنسور: ممکن است درون آن آب نفوذ کرده باشد.
دراینصورت موتور بد کار می‌کند یا به عبارتی سوخت آن زیاد یا کم شده….