سوالات امتحان درس فارسی یازدهم خردادماه در ورد

سوالات امتحان درس فارسی یازدهم خردادماه در ورد

سوالات امتحان درس فارسی یازدهم خردادماه در ورد

نام فایل دانلودی : سوال امتحان فارسی یازدهم تمام رشته ها در ورد و قابل ویرایش در Word با فایل PDF  آن . تعداد صفحه :۲ صفحه جمع نمرات : ۲۰ نمره قابل ویرایش در ورد: از word 2010 و یا نسخه بالاتر استفاده کنید . توجه : در این نمونه سوال، شما کافی است فقط مشخصات سربرگ اولین صفحه(شامل نام دبیر ، مدرسه و تاریخ و ساعت آزمون) را مطابق نیاز خود کامل کنید، و در صفحه دیگر این نمونه سوال به طور اتومات و عینا همان مشخصات ثبت می شوند و هیچ نیازی به ذکر مشخصات در دیگر سربرگ ها را ندارید. و چنانچه بخواهید هر گونه ویرایشی روی متن سوالات انجام دهید هیچ تغییری در سربرگ ها ایجاد نخواهد شد. حتی اگر تعداد صفحات سوالات را افزایش دهید متن سربرگ عینا مطابق با صفحات قبل به سربرگ صفحه جدید اضافه خواهد شد.یا اگر تعداد صفحات را کاهش دهید، متن و قالب سربرگ صفحات قبلی هیچ گونه تغییری نخواهد نمود. بنابراین شما هیچ گونه زحمتی بابت سربرگ نخواهید داشت. و فقط   سربرگ صفحه اول   را مطابق مشخصات مدرسه و آزمون خود ، بجای نقطه چین ها کامل کنید . کلمات کلیدی : دانلود سوال فارسی یازدهم خردادماه در و …

سوالات امتحان درس فارسی یازدهم خردادماه در ورد

نام فایل دانلودی : سوال امتحان فارسی یازدهم تمام رشته ها در ورد و قابل ویرایش در Word با فایل PDF  آن . تعداد صفحه :۲ صفحه جمع نمرات : ۲۰ نمره قابل ویرایش در ورد: از word 2010 و یا نسخه بالاتر استفاده کنید . توجه : در این نمونه سوال، شما کافی است فقط مشخصات سربرگ اولین صفحه(شامل نام دبیر ، مدرسه و تاریخ و ساعت آزمون) را مطابق نیاز خود کامل کنید، و در صفحه دیگر این نمونه سوال به طور اتومات و عینا همان مشخصات ثبت می شوند و هیچ نیازی به ذکر مشخصات در دیگر سربرگ ها را ندارید. و چنانچه بخواهید هر گونه ویرایشی روی متن سوالات انجام دهید هیچ تغییری در سربرگ ها ایجاد نخواهد شد. حتی اگر تعداد صفحات سوالات را افزایش دهید متن سربرگ عینا مطابق با صفحات قبل به سربرگ صفحه جدید اضافه خواهد شد.یا اگر تعداد صفحات را کاهش دهید، متن و قالب سربرگ صفحات قبلی هیچ گونه تغییری نخواهد نمود. بنابراین شما هیچ گونه زحمتی بابت سربرگ نخواهید داشت. و فقط   سربرگ صفحه اول   را مطابق مشخصات مدرسه و آزمون خود ، بجای نقطه چین ها کامل کنید . کلمات کلیدی : دانلود سوال فارسی یازدهم خردادماه در و …

سوالات امتحان درس فارسی یازدهم خردادماه در ورد

نام فایل دانلودی : سوال امتحان فارسی یازدهم تمام رشته ها در ورد و قابل ویرایش در Word با فایل PDF  آن . تعداد صفحه :۲ صفحه جمع نمرات : ۲۰ نمره قابل ویرایش در ورد: از word 2010 و یا نسخه بالاتر استفاده کنید . توجه : در این نمونه سوال، شما کافی است فقط مشخصات سربرگ اولین صفحه(شامل نام دبیر ، مدرسه و تاریخ و ساعت آزمون) را مطابق نیاز خود کامل کنید، و در صفحه دیگر این نمونه سوال به طور اتومات و عینا همان مشخصات ثبت می شوند و هیچ نیازی به ذکر مشخصات در دیگر سربرگ ها را ندارید. و چنانچه بخواهید هر گونه ویرایشی روی متن سوالات انجام دهید هیچ تغییری در سربرگ ها ایجاد نخواهد شد. حتی اگر تعداد صفحات سوالات را افزایش دهید متن سربرگ عینا مطابق با صفحات قبل به سربرگ صفحه جدید اضافه خواهد شد.یا اگر تعداد صفحات را کاهش دهید، متن و قالب سربرگ صفحات قبلی هیچ گونه تغییری نخواهد نمود. بنابراین شما هیچ گونه زحمتی بابت سربرگ نخواهید داشت. و فقط   سربرگ صفحه اول   را مطابق مشخصات مدرسه و آزمون خود ، بجای نقطه چین ها کامل کنید . کلمات کلیدی : دانلود سوال فارسی یازدهم خردادماه در و …

علوم انسانی

دانلود سوال فارسی یازدهم خردادماه در ورد,سوال امتحان فارسی یازدهم انسانی در ورد,سوال امتحان فارسی یازدهم تجربی ورد و pdf,دانلود سوالات امتحا?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.