شبیه سازی BASIC SINGLE PHASE FULL WAVE THYRISTOR BASED AC VOLTAGE CONTROLLER WITH RESISTIVE LOAD در نرم افزار متلب

شبیه سازی BASIC SINGLE PHASE FULL WAVE THYRISTOR BASED AC VOLTAGE CONTROLLER WITH RESISTIVE LOAD در نرم افزار متلب


شبیه سازی BASIC SINGLE PHASE FULL WAVE THYRISTOR BASED AC VOLTAGE CONTROLLER WITH RESISTIVE LOAD در نرم افزار متلب   پروژه در مورد کنترل کننده ولتاژ AC با استفاده از یک تریستور تک فاز پایه BASIC با بار مقاوم می باشد. …

فنی و مهندسی

شبیه سازی BASIC SINGLE PHASE FULL WAVE THYRISTOR BASED AC VOLTAGE CONTROLLER WITH RESISTIVE LOAD در نرم افزار متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.