شبیه سازی Selective Harmonic Elimination PWM for 3-Phase Inverters در نرم افزار متلب

شبیه سازی Selective Harmonic Elimination PWM for 3-Phase Inverters در نرم افزار متلب


شبیه سازی Selective Harmonic Elimination PWM for 3-Phase Inverters در نرم افزار متلب   هارمونیکهای خط و فلیکر دو مورد آلودگی فرکانس پایین هستند که بیش از سایر هارمونیک‌ها مورد توجه گروههای استاندارد قرار گرفته‌اند.IEC در سال ۱۹۸۲ یک استاندارد سه قسمتی با شماره ۵۵۵ IEC منتشر کرد که بخش اول: تعاریف، بخش دوم هارمونیک‌ها و بخش سوم تغییرات ولتاژ بود این استاندارد و به خصوص بخش هارمونیکهای آن، پس از چندین بار تغییر بالاخره در اواسط دهه ۹۰ قسمتی از خانواده ۱۰۰۰ IEC از سری استانداردهای EMC شد. در آمریکا نیز استاندارد ۵۱۹ ۱۹۹۲ ANSI / IEEE محدودیتهایی برای هارمونیکهای جریان و ولتاژ قائل شد. این استاندارد روزآمد استاندارد قبلی ۵۱۹ ۱۹۸۱ IEEE بود که تنها برای هارمونیکهای ولتاژ محدودیت قائل شده بود.   در این دو استاندارد دو گرایش دیده می‌شود. استانداردهای IEC مقدار مجاز تزریق هارمونیک وسیله برقی را مشخص می‌کند و استانداردهای IEEE مقدار مجاز آلودگی هارمونیکی در نقطه اتصال سیستم توزیع با مصرف کننده را مشخص می‌کند. با قبول استاندارد IEEE …

فنی و مهندسی

شبیه سازی Selective Harmonic Elimination PWM for 3 Phase Inverters در نرم افزار متلب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.