شهید مطهرى و دیدگاه‏هاى تربیتى

شهید مطهرى و دیدگاه‏هاى تربیتى

شهید مطهرى و دیدگاه‏هاى تربیتى

شهید مطهرى و دیدگاه‏هاى تربیتى

قرآن مظهر رحمت و جلوه ربوبیت خداوند و کتاب شناخت و تربیت انسان است و به دلیل برخوردارى از چنین هویتى، مطالعه دقیق کتاب تشریع و نظام تکوین را به قصد دریافت تصور روشن و واقع بینانه از آنها به بشر توصیه مى‏نماید، تا از این طریق، راه تعالى و تکامل خود را هموار و زمینه تشکیل و تأمین زندگى آرمانى خویش را در دو جهان، فراهم سازند.
ناکامى و گمراهى انسان از نگاه قرآن در صحنه زندگى، به اشتباه در برنامه‏ریزى، قانون‏گذارى و نظام رفتار خلاصه…

سایر رشته های علوم انسانی

تحقیق,معارف,شهیدمطهری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.