شکوفایی دوباره تمدن اسلامی (سده دهم تا سیزدهم هجری)

شکوفایی دوباره تمدن اسلامی (سده دهم تا سیزدهم هجری)

شکوفایی دوباره تمدن اسلامی (سده دهم تا سیزدهم هجری)

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۶۴ اسلاید به صورت تمام متنی میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: صفویان و دستاوردهای فرهنگی ،هنری روند شکل گیری و انقراض دولت صفوی تشکیل دولت صفوی مرحله تثبیت و تحکیم عصر اقتدار افول و نابودی مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان مناسبات با کشورهای اروپایی فرهنگ و تمدن هنر و معماری قالیبافی و صنعت نساجی تسلیحات نظامی  نظام اداری صفویان  بررسی علل سقوط صفویه …

شکوفایی دوباره تمدن اسلامی (سده دهم تا سیزدهم هجری)

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۶۴ اسلاید به صورت تمام متنی میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: صفویان و دستاوردهای فرهنگی ،هنری روند شکل گیری و انقراض دولت صفوی تشکیل دولت صفوی مرحله تثبیت و تحکیم عصر اقتدار افول و نابودی مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان مناسبات با کشورهای اروپایی فرهنگ و تمدن هنر و معماری قالیبافی و صنعت نساجی تسلیحات نظامی  نظام اداری صفویان  بررسی علل سقوط صفویه …

شکوفایی دوباره تمدن اسلامی (سده دهم تا سیزدهم هجری)

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۶۴ اسلاید به صورت تمام متنی میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: صفویان و دستاوردهای فرهنگی ،هنری روند شکل گیری و انقراض دولت صفوی تشکیل دولت صفوی مرحله تثبیت و تحکیم عصر اقتدار افول و نابودی مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان مناسبات با کشورهای اروپایی فرهنگ و تمدن هنر و معماری قالیبافی و صنعت نساجی تسلیحات نظامی  نظام اداری صفویان  بررسی علل سقوط صفویه …

فنی و مهندسی

صفویان و دستاوردهای فرهنگی , هنری ,روند شکل گیری و انقراض دولت صفوی ,تشکیل دولت صفوی عصر اقتدار ,مناسبات با همسایگان (ازبکان عثمانیها و گورکا?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.