صفحات فشرده چوبی

صفحات فشرده چوبی

صفحات فشرده چوبی

صفحات فشرده چوبی

مقدمه
صفحات فشرده چوبی یا فراورده های کامپوزیت شامل انواع تخته فیبر،تخته خرده چوب ،پانل های چوبی با اتصال معدنی و فراورده های قالبی خرده چوب می باشند که در مقایسه با محصولاتی مانند کاغذ و تخته لایه قدمت چندانی نداشته ودر ردیف فراورده های نسبتا جدید چوبی قرار می گیرند. ازآنجایی که این فراورده ها براساس پژوهشهای آزمایشگاهی و مطالعات خطوط پالپوت شکل گرفته و رشد و توسعه یافته اند لذا رابطه تنگاتنگی با علوم و تکنولوژی روز دارند. در این تحقیق…

صنایع

صفحات فشرده چوبی,تحقیق,مقاله,صنایع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.