صنعت بیمه

صنعت بیمه

صنعت بیمه

صنعت بیمه

بخش اول
 
بیمه آتش سوزی
قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند[۱] در سال ۱۶۹۶ و اداره آتش سوزی سان[۲] در سال ۱۷۱۰ پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی…

صنعت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.