طاق آجری

طاق آجری


طاق آجری با سه ردیف آجر. ویژگی این محصول در این است که شما با انتخاب هر ردیف آجر و حرکت دادن آن در جهات محور X در نرم افزار مکس می توانید ابعاد قوس را تغییر دهید. و همچنین با ویرایش خط طاق در دستور edit spline  می توانید ساختار طاق را تغییر دهید.  مدلسازی توسط علی خیابانیان …


طاق آجری با سه ردیف آجر. ویژگی این محصول در این است که شما با انتخاب هر ردیف آجر و حرکت دادن آن در جهات محور X در نرم افزار مکس می توانید ابعاد قوس را تغییر دهید. و همچنین با ویرایش خط طاق در دستور edit spline  می توانید ساختار طاق را تغییر دهید.  مدلسازی توسط علی خیابانیان …


طاق آجری با سه ردیف آجر. ویژگی این محصول در این است که شما با انتخاب هر ردیف آجر و حرکت دادن آن در جهات محور X در نرم افزار مکس می توانید ابعاد قوس را تغییر دهید. و همچنین با ویرایش خط طاق در دستور edit spline  می توانید ساختار طاق را تغییر دهید.  مدلسازی توسط علی خیابانیان …

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

Brick

 

Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.