طراحی و برنامه ریزی یادگیری

طراحی و برنامه ریزی یادگیری

طراحی و برنامه ریزی یادگیری

طراحی و برنامه ریزی یادگیری

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود:
۱- تدریس و یادگیری را شرح دهید.
۲- مراحل طراحی یک جلسه آموزشی را فهرست کنید.
۳- توسعه اهداف عملکردی را مورد بحث قرار دهید.
۴- سه بخش اهداف یادگیری mager را فهرست نموده و با استفاده از آنها هدف هایی را بنویسید.
۵- سه حیطه یادگیری را مقایسه نموده و هدف هایی را برای آنها بنویسید.
این نظریه انجمن رژیم شناسان آمریکا (ADA) است که تغذیه مناسب و فعالیت بدنی می تواند باعث سلامتی و کاهش خطر بیماریهای مزمن شود.
Journal of…

روان شناسی

تحقیق,مقاله,روانشناسی,برنامه ریزی یادگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.