طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه ملی

طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه ملی

طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه ملی

۱- تعیین اهداف و انتظارات یادگیری:
ü معنای ۲۳ کلمه جدید را از عربی به فارسی بیان کند.
ü متن درس را درست بخواند. بفهمد و ترجمه کند.
ü پیام متن (صله رحم، احترام به همسایگان، تلاش برای از بین بردن دشمنی) را درک کند.
ü به هنگام ضرورت به حکمت ها استشهاد کند.
ü فعل امر (مخاطب و مخاطبه) را بشناسد و آن را در جمه با توجه به قرائن ترجمه کند.
ü تفاوت فعل امر مفرد مذکر و مؤنت را بداند.
۲- تعیین بیش دانسته ها و ارزشیابی تشخیصی:
ü بافعل مضارع آشنا…

آموزش

طرح درس,طرح درس سالانه,طرح درس سالانه ۱۳۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.