طراحی پلان های آپارتمانی و ویلایی

طراحی پلان های آپارتمانی و ویلایی

طراحی پلان های آپارتمانی و ویلایی


آشنایی با فضاهای مختلف یک واحد مسکونی، هد فهای رفتاری :فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند: عرصه های مختلف یک واحد مسکونی را نام ببرد.۱) اجزاء عرصه خانوادگی را توضیح دهد.۲) بخش های مختلف عرصه زندگی خصوصی را شرح دهد.۳) قسمت های مختلف عرصه پذیرایی و مراسم را بیان کند.۴) بخش هایی را که عرصه خدمات و پشتیبانی در آن جا قرار م یگیرند را توضیح دهد.۵) عرصه های باز و نیمه باز را در خانه مسکونی شرح دهد. فایل PDF، ۳۸ صفحه کاملا فارسی،    …

طراحی پلان های آپارتمانی و ویلایی


آشنایی با فضاهای مختلف یک واحد مسکونی، هد فهای رفتاری :فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند: عرصه های مختلف یک واحد مسکونی را نام ببرد.۱) اجزاء عرصه خانوادگی را توضیح دهد.۲) بخش های مختلف عرصه زندگی خصوصی را شرح دهد.۳) قسمت های مختلف عرصه پذیرایی و مراسم را بیان کند.۴) بخش هایی را که عرصه خدمات و پشتیبانی در آن جا قرار م یگیرند را توضیح دهد.۵) عرصه های باز و نیمه باز را در خانه مسکونی شرح دهد. فایل PDF، ۳۸ صفحه کاملا فارسی،    …

طراحی پلان های آپارتمانی و ویلایی


آشنایی با فضاهای مختلف یک واحد مسکونی، هد فهای رفتاری :فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند: عرصه های مختلف یک واحد مسکونی را نام ببرد.۱) اجزاء عرصه خانوادگی را توضیح دهد.۲) بخش های مختلف عرصه زندگی خصوصی را شرح دهد.۳) قسمت های مختلف عرصه پذیرایی و مراسم را بیان کند.۴) بخش هایی را که عرصه خدمات و پشتیبانی در آن جا قرار م یگیرند را توضیح دهد.۵) عرصه های باز و نیمه باز را در خانه مسکونی شرح دهد. فایل PDF، ۳۸ صفحه کاملا فارسی،    …

فنی و مهندسی

مدل, آبجکت آماده اتوکد, DWG, پلان, شهرداری, معماری, autocad, زیر بنا, بلوک, آبجکت, فضای سبز, سمپل آماده, عرصه, مسکونی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.