طرح اطلاع رسانی از طریق پایگاه وب

طرح اطلاع رسانی از طریق پایگاه وب

طرح اطلاع رسانی از طریق پایگاه وب

طرح اطلاع رسانی از طریق پایگاه وب

فهرست مندرجات
 
مقدمه. ۱
۱- معرفی وزارت صنایع و معادن………….. ۲
۱-۱- انواع متون توصیفی……………………. ۲
۲-۱- انواع نمودارهای سازمانی………………. ۲
۳-۱- شرح ………………………………… ۲
۴-۱- معرفی مدیران وزارتخانه……………….. ۳
۵-۱- معرفی واحدهای تابعه وزارتخانه…………. ۳
۲- آمار فعالیتهای وزارت صنایع و معادن…… ۵
۱-۲-آمار ماهانه………………………….. ۵
۲-۲- آمار سالانه………………………….. ۵
۳-۲- گزارشهای تحلیلی……………………… ۶
۳- طرحهای صنعتی و معدنی………………. ۷
۴-…

صنایع

پایگاه وب,تحقیق,مقاله,صنایع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.