طرح بازاریابی تجاری کفش راحتی

طرح بازاریابی تجاری کفش راحتی

طرح بازاریابی تجاری کفش راحتی ۲۴ صفحه بصورت ورد فهرست مطالب طرح تجاری (کفش ) ۲ مقدمه. ۲ ۱- مروری بر محصول تولید شده ۲ ۲- تجزیه و تحلیل موقعیتی.. ۴ الف) محیط موقعیتی.. ۴ ب) محیط خنثی.. ۷ ج) محیط رقابت.. ۷ د) محیط شرکت.. ۱۰ ماتریس SWOT. 11 3- بازار هدف.. ۱۳ ۴- مسائل و مشکلات و فرصت ها ۱۷ ۵- اهداف بازاریابی.. ۱۸ ۶- استراتژی بازاریابی.. ۲۱ ۷- تاکتیک های بازاریابی.. ۲۲ ۸- اجرا و کنترل. ۲۳ محاسبه نقطه سر به سر. ۲۳ میزان فروش در نقطه سر به سر. ۲۳ سود ناویژه ۲۳ نرخ برگشت سرمایه. ۲۴   طرح تجاری (کفش ) مقدمه واقعیت مهمی که امروزه نیازمند تفکر می‌باشد این است که رشد و توسعه صنایع بدون طراحی و اجرای استراتژی مناسب مقدور نمی‌باشد. یکی از مهمترین استراتژیهای توسعه صنایع مخصوصاً صنایع کوچک،  ایجاد خوشه‌های صنعتی است.  در حال حاضر نزدیک به سه دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر مدل خوشه‌های صنعتی، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می‌باشد . از آنج …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح بازاریابی کفش راحتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.