طرح توجیهی تولید لاستیک بوتیل

طرح توجیهی تولید لاستیک بوتیل


همبسپار ایزوبوتیلن با حدود ۲ درصد ایزوپرن به لاستیک بوتیل موسوم است. ایزوپرن، در ساختار زنجیر سیرنشدگی کافی بوجود می‌آورد تا پخت یا وولکانش صورت گیرد. لاستیک بوتیل نفوذپذیری بینهایت کلی در برابر گازها دارد و به همین علت مصرف عمده آن در ساخت تیوب و آستری تایرهای بدون تیوب است لاستیک بوتیل در برابر اکسایش هم خنثی است و برای مصارف ضد هوازدگی مفید است. نوع دیگر لاستیک بوتیل یعنی لاستیک بوتیل هالوژن دارد. در مقابل پیرسازی مقاومت بهتری دارد، با سایر لاستیک‌ها نیز سازگارتر است و در تایرهای بدون تیوب مصرف می‌شود. ظرفیت طرح: ۲۱۰۰۰تن در سال لاستیک بوتیل معمولی ۵۰۰۰تن در سال لاستیک بوتیل هالوژنه مدت اجرای طرح:سه سال نرخ باز گشت سرمایه:۳۸درصد فهرست مطالب: عنوان پیشگفتار چکیده طرح بررسی ویژگی‌های محصولات: ۱-۱- معرفی محصولات و مشخصات آنها ۱-۲- معرفی مواد اولیه و مشخصات آنها ۱-۳- کاربرد و موارد مصرف محصولات ۱-۴- کالا یا کالاهای جایگزین ۱-۵- مسائل حفاظتی، ایمنی و زیست محیطی بررسی بازار: ۲-۱- بررسی تقاضای داخل با توجه به میزان مصرف محصولات در صنایع مختلف ۲-۲- …


همبسپار ایزوبوتیلن با حدود ۲ درصد ایزوپرن به لاستیک بوتیل موسوم است. ایزوپرن، در ساختار زنجیر سیرنشدگی کافی بوجود می‌آورد تا پخت یا وولکانش صورت گیرد. لاستیک بوتیل نفوذپذیری بینهایت کلی در برابر گازها دارد و به همین علت مصرف عمده آن در ساخت تیوب و آستری تایرهای بدون تیوب است لاستیک بوتیل در برابر اکسایش هم خنثی است و برای مصارف ضد هوازدگی مفید است. نوع دیگر لاستیک بوتیل یعنی لاستیک بوتیل هالوژن دارد. در مقابل پیرسازی مقاومت بهتری دارد، با سایر لاستیک‌ها نیز سازگارتر است و در تایرهای بدون تیوب مصرف می‌شود. ظرفیت طرح: ۲۱۰۰۰تن در سال لاستیک بوتیل معمولی ۵۰۰۰تن در سال لاستیک بوتیل هالوژنه مدت اجرای طرح:سه سال نرخ باز گشت سرمایه:۳۸درصد فهرست مطالب: عنوان پیشگفتار چکیده طرح بررسی ویژگی‌های محصولات: ۱-۱- معرفی محصولات و مشخصات آنها ۱-۲- معرفی مواد اولیه و مشخصات آنها ۱-۳- کاربرد و موارد مصرف محصولات ۱-۴- کالا یا کالاهای جایگزین ۱-۵- مسائل حفاظتی، ایمنی و زیست محیطی بررسی بازار: ۲-۱- بررسی تقاضای داخل با توجه به میزان مصرف محصولات در صنایع مختلف ۲-۲- …


همبسپار ایزوبوتیلن با حدود ۲ درصد ایزوپرن به لاستیک بوتیل موسوم است. ایزوپرن، در ساختار زنجیر سیرنشدگی کافی بوجود می‌آورد تا پخت یا وولکانش صورت گیرد. لاستیک بوتیل نفوذپذیری بینهایت کلی در برابر گازها دارد و به همین علت مصرف عمده آن در ساخت تیوب و آستری تایرهای بدون تیوب است لاستیک بوتیل در برابر اکسایش هم خنثی است و برای مصارف ضد هوازدگی مفید است. نوع دیگر لاستیک بوتیل یعنی لاستیک بوتیل هالوژن دارد. در مقابل پیرسازی مقاومت بهتری دارد، با سایر لاستیک‌ها نیز سازگارتر است و در تایرهای بدون تیوب مصرف می‌شود. ظرفیت طرح: ۲۱۰۰۰تن در سال لاستیک بوتیل معمولی ۵۰۰۰تن در سال لاستیک بوتیل هالوژنه مدت اجرای طرح:سه سال نرخ باز گشت سرمایه:۳۸درصد فهرست مطالب: عنوان پیشگفتار چکیده طرح بررسی ویژگی‌های محصولات: ۱-۱- معرفی محصولات و مشخصات آنها ۱-۲- معرفی مواد اولیه و مشخصات آنها ۱-۳- کاربرد و موارد مصرف محصولات ۱-۴- کالا یا کالاهای جایگزین ۱-۵- مسائل حفاظتی، ایمنی و زیست محیطی بررسی بازار: ۲-۱- بررسی تقاضای داخل با توجه به میزان مصرف محصولات در صنایع مختلف ۲-۲- …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح,توجیهی,تولید,لاستیک,بوتیل,طرح توجیهی تولید لاستیک بوتیل,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.