طرح توجیهی تولید لوله های درز دار

طرح توجیهی تولید لوله های درز دار


محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید لوله های فولادی درزجوش گالوانیزه ۶ اینچ و کمتر می باشد که در آبرسانی در ساختمانها و گاز رسانی شهری، پتروشیمی، مواد اولیه در بعضی از صنایع، تاسیسات صنعتی، ساخت اسکلت های فلزی و مخازن هوایی مورد استفاده قرار می گیرد که بخش عمده آن حدود ۸۷ درصد در آبرسانی واحدهای مسکونی مصرف می شود. این محصول از ورقه های فولادی با روکش گالوانیزه تشکیل شده است این محصول از ابعاد ۱.۲ اینچ تا ۶ اینچ تولید می شود که ابعاد ۱.۲ تا ۲ اینچ ان از لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان با صرفه تر است. خلاصه بازار: با عنایت به مطالعات صورت گرفته می توان گفت که بازار کشورمان به لحاظ عرضه لوله های فولادی درزدار گالوانیزه از حالت کمبود عرضه برخوردار است و لذا واحدهای تولیدی جدید با نگرش تولید داخل توجیه پذیر است. از طرف دیگر با توجه به سیاست های دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی میتوان برای ایجاد این واحدها هدف گذاری صادراتی نیز مدنظر باشد و با توجه به مزیت سنجی کشورمان از لحاظ منابع طبیعی در این زمینه می توان در آینده برای ایجاد طرح های جدید بیشتر برنامه ریزی کرد. موارد کاربرد : ·&nbs …


محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید لوله های فولادی درزجوش گالوانیزه ۶ اینچ و کمتر می باشد که در آبرسانی در ساختمانها و گاز رسانی شهری، پتروشیمی، مواد اولیه در بعضی از صنایع، تاسیسات صنعتی، ساخت اسکلت های فلزی و مخازن هوایی مورد استفاده قرار می گیرد که بخش عمده آن حدود ۸۷ درصد در آبرسانی واحدهای مسکونی مصرف می شود. این محصول از ورقه های فولادی با روکش گالوانیزه تشکیل شده است این محصول از ابعاد ۱.۲ اینچ تا ۶ اینچ تولید می شود که ابعاد ۱.۲ تا ۲ اینچ ان از لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان با صرفه تر است. خلاصه بازار: با عنایت به مطالعات صورت گرفته می توان گفت که بازار کشورمان به لحاظ عرضه لوله های فولادی درزدار گالوانیزه از حالت کمبود عرضه برخوردار است و لذا واحدهای تولیدی جدید با نگرش تولید داخل توجیه پذیر است. از طرف دیگر با توجه به سیاست های دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی میتوان برای ایجاد این واحدها هدف گذاری صادراتی نیز مدنظر باشد و با توجه به مزیت سنجی کشورمان از لحاظ منابع طبیعی در این زمینه می توان در آینده برای ایجاد طرح های جدید بیشتر برنامه ریزی کرد. موارد کاربرد : ·&nbs …


محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید لوله های فولادی درزجوش گالوانیزه ۶ اینچ و کمتر می باشد که در آبرسانی در ساختمانها و گاز رسانی شهری، پتروشیمی، مواد اولیه در بعضی از صنایع، تاسیسات صنعتی، ساخت اسکلت های فلزی و مخازن هوایی مورد استفاده قرار می گیرد که بخش عمده آن حدود ۸۷ درصد در آبرسانی واحدهای مسکونی مصرف می شود. این محصول از ورقه های فولادی با روکش گالوانیزه تشکیل شده است این محصول از ابعاد ۱.۲ اینچ تا ۶ اینچ تولید می شود که ابعاد ۱.۲ تا ۲ اینچ ان از لحاظ اقتصادی برای تولید کنندگان با صرفه تر است. خلاصه بازار: با عنایت به مطالعات صورت گرفته می توان گفت که بازار کشورمان به لحاظ عرضه لوله های فولادی درزدار گالوانیزه از حالت کمبود عرضه برخوردار است و لذا واحدهای تولیدی جدید با نگرش تولید داخل توجیه پذیر است. از طرف دیگر با توجه به سیاست های دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی میتوان برای ایجاد این واحدها هدف گذاری صادراتی نیز مدنظر باشد و با توجه به مزیت سنجی کشورمان از لحاظ منابع طبیعی در این زمینه می توان در آینده برای ایجاد طرح های جدید بیشتر برنامه ریزی کرد. موارد کاربرد : ·&nbs …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح,توجیهی,تولید,لوله,های,درز,دار,طرح توجیهی تولید لوله های درز دار,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.