طرح توجیهی تولید لوله پلی پروپیلن

طرح توجیهی تولید لوله پلی پروپیلن


ظرفیت پیشنهادی طرح ١١٠٠ تن در سال موارد کاربرد: شبکه های آب سرد و گرم،شبکه های آب رسانی شهری و آبیاری صنعتی، تأسیسات داخلی کشتی ها، قطارهای مسافری و تجاری، تأسیسات حرارت مرکزی، انتقال هوای فشرده، گرید رندوم PP مواد اولیه مصرفی عمده کمبود محصول (سال ١٣٩٠ ) مازاد دارد ١٠٠٠٠m زمین مورد نیاز مزایا و مقاومت ویژه پلیمرها در برابر رطوبت و آب از ویژگیهای ممتاز کننده لوله و اتصالات پلیمری نسبت به مشابه فلزی میباشد. پلی پروپیلن از پلی اولفین ها می باشدکه استفاده از آن از سال ١٩٨٢ در صنعت لوله و اتصالات رو به گسترش نهاد. امروزه انواع لوله به دو گروه اصلی تقسیم بندی می گردند. ۱- لوله های فلزی و بتنی : شامل انواع لوله های مسی، آهن و فولاد، برنجی، آلومینیومی و لوله های فلزی پوشیده شده با پلاستیک ها و لوله های سیمانی. ۲- لوله های پلاستیکی : شامل انواع لوله از جنس پلی اتیلن، پی وی سی، پلی پروپیلن، پلی اتیلن کراس لینک پلی بوتیلن و پلاستیک های فلوئوره. ،ABS ، پی وی سی کلرینه شده ،(PEX) شده از جمله مزایای لوله های پلاستیکی در مقایسه با لوله های فلزی می توان به موارد زیر اشاره نمود: &nd …


ظرفیت پیشنهادی طرح ١١٠٠ تن در سال موارد کاربرد: شبکه های آب سرد و گرم،شبکه های آب رسانی شهری و آبیاری صنعتی، تأسیسات داخلی کشتی ها، قطارهای مسافری و تجاری، تأسیسات حرارت مرکزی، انتقال هوای فشرده، گرید رندوم PP مواد اولیه مصرفی عمده کمبود محصول (سال ١٣٩٠ ) مازاد دارد ١٠٠٠٠m زمین مورد نیاز مزایا و مقاومت ویژه پلیمرها در برابر رطوبت و آب از ویژگیهای ممتاز کننده لوله و اتصالات پلیمری نسبت به مشابه فلزی میباشد. پلی پروپیلن از پلی اولفین ها می باشدکه استفاده از آن از سال ١٩٨٢ در صنعت لوله و اتصالات رو به گسترش نهاد. امروزه انواع لوله به دو گروه اصلی تقسیم بندی می گردند. ۱- لوله های فلزی و بتنی : شامل انواع لوله های مسی، آهن و فولاد، برنجی، آلومینیومی و لوله های فلزی پوشیده شده با پلاستیک ها و لوله های سیمانی. ۲- لوله های پلاستیکی : شامل انواع لوله از جنس پلی اتیلن، پی وی سی، پلی پروپیلن، پلی اتیلن کراس لینک پلی بوتیلن و پلاستیک های فلوئوره. ،ABS ، پی وی سی کلرینه شده ،(PEX) شده از جمله مزایای لوله های پلاستیکی در مقایسه با لوله های فلزی می توان به موارد زیر اشاره نمود: &nd …


ظرفیت پیشنهادی طرح ١١٠٠ تن در سال موارد کاربرد: شبکه های آب سرد و گرم،شبکه های آب رسانی شهری و آبیاری صنعتی، تأسیسات داخلی کشتی ها، قطارهای مسافری و تجاری، تأسیسات حرارت مرکزی، انتقال هوای فشرده، گرید رندوم PP مواد اولیه مصرفی عمده کمبود محصول (سال ١٣٩٠ ) مازاد دارد ١٠٠٠٠m زمین مورد نیاز مزایا و مقاومت ویژه پلیمرها در برابر رطوبت و آب از ویژگیهای ممتاز کننده لوله و اتصالات پلیمری نسبت به مشابه فلزی میباشد. پلی پروپیلن از پلی اولفین ها می باشدکه استفاده از آن از سال ١٩٨٢ در صنعت لوله و اتصالات رو به گسترش نهاد. امروزه انواع لوله به دو گروه اصلی تقسیم بندی می گردند. ۱- لوله های فلزی و بتنی : شامل انواع لوله های مسی، آهن و فولاد، برنجی، آلومینیومی و لوله های فلزی پوشیده شده با پلاستیک ها و لوله های سیمانی. ۲- لوله های پلاستیکی : شامل انواع لوله از جنس پلی اتیلن، پی وی سی، پلی پروپیلن، پلی اتیلن کراس لینک پلی بوتیلن و پلاستیک های فلوئوره. ،ABS ، پی وی سی کلرینه شده ،(PEX) شده از جمله مزایای لوله های پلاستیکی در مقایسه با لوله های فلزی می توان به موارد زیر اشاره نمود: &nd …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح,توجیهی,تولید,لوله,پلی,پروپیلن,طرح توجیهی تولید لوله پلی پروپیلن,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.