طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

طرح توجیهی تولید مایعات شوینده


مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که برای شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوند. این مایعات دسته بندی های گوناگونی دارند. در یک دسته بندی کلی میتوان این مایعات را به دو گروه شوینده های صنعتی و غیر صنعتی تقسیم کرد. در این گزارش صابون مایع بررسی شده است. کد آیسیک این محصول ۲۴۲۴۱۱۲۴ می باشد. تاریخ آشنایی با صابون به ۲۳۰۰۰ سال پیش بر میگردد. در بعضی از مدارک تاریخی ساخت صابون را به سومری های قومی که آنزمان در مکان فعلی ایران و عراق زندگی میکردند مرتبط میدانند. قوم سلت یکی از اقوام باستانی اروپا است که صابون را از چربی حیوانات و خاکستر گیاهان میساختند و خاکستر گیاهان نقش ماده قلیایی را در ساخت صابون به عهده داشت. آنها این محصول را (SAIPO) نامیدند و کلمه SOAP از آن مشتق شده است. تا قرن دوم میلادی، اهمیت صابون در شستشو و تمیز کردن شناخته نشده بود و پزشک یونانی جالینوس در ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلادی متذکر شد که صابون برای تمیز کردن ماده مناسبی است. در سال ۸۰۰ میلادی جابربن حیان (پدر علم شیمیایی) در نوشته های خود از صابون به عنوان وسیله ای برای شستشو و پاکیزگی نام برده است. در قرون وسطی، م …


مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که برای شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوند. این مایعات دسته بندی های گوناگونی دارند. در یک دسته بندی کلی میتوان این مایعات را به دو گروه شوینده های صنعتی و غیر صنعتی تقسیم کرد. در این گزارش صابون مایع بررسی شده است. کد آیسیک این محصول ۲۴۲۴۱۱۲۴ می باشد. تاریخ آشنایی با صابون به ۲۳۰۰۰ سال پیش بر میگردد. در بعضی از مدارک تاریخی ساخت صابون را به سومری های قومی که آنزمان در مکان فعلی ایران و عراق زندگی میکردند مرتبط میدانند. قوم سلت یکی از اقوام باستانی اروپا است که صابون را از چربی حیوانات و خاکستر گیاهان میساختند و خاکستر گیاهان نقش ماده قلیایی را در ساخت صابون به عهده داشت. آنها این محصول را (SAIPO) نامیدند و کلمه SOAP از آن مشتق شده است. تا قرن دوم میلادی، اهمیت صابون در شستشو و تمیز کردن شناخته نشده بود و پزشک یونانی جالینوس در ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلادی متذکر شد که صابون برای تمیز کردن ماده مناسبی است. در سال ۸۰۰ میلادی جابربن حیان (پدر علم شیمیایی) در نوشته های خود از صابون به عنوان وسیله ای برای شستشو و پاکیزگی نام برده است. در قرون وسطی، م …


مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که برای شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوند. این مایعات دسته بندی های گوناگونی دارند. در یک دسته بندی کلی میتوان این مایعات را به دو گروه شوینده های صنعتی و غیر صنعتی تقسیم کرد. در این گزارش صابون مایع بررسی شده است. کد آیسیک این محصول ۲۴۲۴۱۱۲۴ می باشد. تاریخ آشنایی با صابون به ۲۳۰۰۰ سال پیش بر میگردد. در بعضی از مدارک تاریخی ساخت صابون را به سومری های قومی که آنزمان در مکان فعلی ایران و عراق زندگی میکردند مرتبط میدانند. قوم سلت یکی از اقوام باستانی اروپا است که صابون را از چربی حیوانات و خاکستر گیاهان میساختند و خاکستر گیاهان نقش ماده قلیایی را در ساخت صابون به عهده داشت. آنها این محصول را (SAIPO) نامیدند و کلمه SOAP از آن مشتق شده است. تا قرن دوم میلادی، اهمیت صابون در شستشو و تمیز کردن شناخته نشده بود و پزشک یونانی جالینوس در ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلادی متذکر شد که صابون برای تمیز کردن ماده مناسبی است. در سال ۸۰۰ میلادی جابربن حیان (پدر علم شیمیایی) در نوشته های خود از صابون به عنوان وسیله ای برای شستشو و پاکیزگی نام برده است. در قرون وسطی، م …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح,توجیهی,تولید,مایعات,شوینده,طرح توجیهی تولید مایعات شوینده,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.