طرح توجیهی تولید کولر های گازی

طرح توجیهی تولید کولر های گازی


گزارش حاضر با عنوان مطالعه پیش امکانسنجی تولید کولر گازی به بررسی و ارزیابی مقدماتی طراحی و مونتاژ کولر گازی در کشور اختصاص دارد. با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای مصرف این کالا در کشور، به نظر میرسد سرمایه گذاری جهت تولید آن که طرح حاضر به بررسی و امکانسنجی گام نخست، یعنی طراحی و مونتاژ پرداخته است، اقدامی توام با سودآوری مطلوب و گامی اساسی در قطع وابستگی به واردات باشد.  برای مونتاژ کولر گازی که با ایده مشارکت سرمایه داخلی و خارجی پیریزی شده است، سهم سرمایه گذار داخلی نزدیک به ۸۰۰۰ میلیونریال برای احداث کارخانه، فراهم کردن تجهیزات و ابزار مورد نیاز در مرحله پیش از بهره برداری (تولید) درنظر گرفته شده است. مسئولیت های سرمایه گذار داخلی عبارت خواهند بود از: حمل مواد و قطعات از مبادی ورودی به محل کارخانه مونتاژ و بسته بندی کولر گازی فروش داخلی / حمل به یکی از مناطق آزاد (برای تحویل به شریک خارجی جهت صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس) همکاری با سرمایه گذار خارجی مسئولیتهای سرمایه گذار خارجی نیز بدین شرح خواهند بود: تهیه Brand معتبر ارایه رهنمودهای فنی- آموزش نیروی انسانی ت …


گزارش حاضر با عنوان مطالعه پیش امکانسنجی تولید کولر گازی به بررسی و ارزیابی مقدماتی طراحی و مونتاژ کولر گازی در کشور اختصاص دارد. با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای مصرف این کالا در کشور، به نظر میرسد سرمایه گذاری جهت تولید آن که طرح حاضر به بررسی و امکانسنجی گام نخست، یعنی طراحی و مونتاژ پرداخته است، اقدامی توام با سودآوری مطلوب و گامی اساسی در قطع وابستگی به واردات باشد.  برای مونتاژ کولر گازی که با ایده مشارکت سرمایه داخلی و خارجی پیریزی شده است، سهم سرمایه گذار داخلی نزدیک به ۸۰۰۰ میلیونریال برای احداث کارخانه، فراهم کردن تجهیزات و ابزار مورد نیاز در مرحله پیش از بهره برداری (تولید) درنظر گرفته شده است. مسئولیت های سرمایه گذار داخلی عبارت خواهند بود از: حمل مواد و قطعات از مبادی ورودی به محل کارخانه مونتاژ و بسته بندی کولر گازی فروش داخلی / حمل به یکی از مناطق آزاد (برای تحویل به شریک خارجی جهت صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس) همکاری با سرمایه گذار خارجی مسئولیتهای سرمایه گذار خارجی نیز بدین شرح خواهند بود: تهیه Brand معتبر ارایه رهنمودهای فنی- آموزش نیروی انسانی ت …


گزارش حاضر با عنوان مطالعه پیش امکانسنجی تولید کولر گازی به بررسی و ارزیابی مقدماتی طراحی و مونتاژ کولر گازی در کشور اختصاص دارد. با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای مصرف این کالا در کشور، به نظر میرسد سرمایه گذاری جهت تولید آن که طرح حاضر به بررسی و امکانسنجی گام نخست، یعنی طراحی و مونتاژ پرداخته است، اقدامی توام با سودآوری مطلوب و گامی اساسی در قطع وابستگی به واردات باشد.  برای مونتاژ کولر گازی که با ایده مشارکت سرمایه داخلی و خارجی پیریزی شده است، سهم سرمایه گذار داخلی نزدیک به ۸۰۰۰ میلیونریال برای احداث کارخانه، فراهم کردن تجهیزات و ابزار مورد نیاز در مرحله پیش از بهره برداری (تولید) درنظر گرفته شده است. مسئولیت های سرمایه گذار داخلی عبارت خواهند بود از: حمل مواد و قطعات از مبادی ورودی به محل کارخانه مونتاژ و بسته بندی کولر گازی فروش داخلی / حمل به یکی از مناطق آزاد (برای تحویل به شریک خارجی جهت صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس) همکاری با سرمایه گذار خارجی مسئولیتهای سرمایه گذار خارجی نیز بدین شرح خواهند بود: تهیه Brand معتبر ارایه رهنمودهای فنی- آموزش نیروی انسانی ت …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح,توجیهی,تولید,کولر,های,گازی,طرح توجیهی تولید کولر های گازی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.