طرح توجیهی ماکارونی

طرح توجیهی ماکارونی

  طرح توجیهی ماکارونی ۲۲ صفحه بصورت ورد فهرست مطالب طرح بازاریابی (ماکارونی) ۲ ۱- مقدمه. ۲ ۲- تجزیه و تحلیل موقعیتی.. ۶ الف) محیط موقعیتی.. ۶ ب) محیط خنثی.. ۹ ج) محیط رقابت… ۱۰ د) محیط شرکت… ۱۱ تحلیل  SWOT.. 12 3- بازار هدف… ۱۴ ۴- مسائل مشکلات و فرصتها ۱۵ ۵- اهداف بازاریابی.. ۱۸ ۶- استراتژی بازاریابی.. ۱۸ ۷- تاکتیک های بازاریابی.. ۱۹ ۸- اجرا و کنترل.. ۲۱ ۹- خلاصه. ۲۲  طرح بازاریابی (ماکارونی) ۱- مقدمه یکی از نیازهای  اساسی انسان جهت ادامه حیات تامین غذا می باشد. افزایش جمعیت و کمبود منابع غذایی تلاش مضاعف دولتها راجهت جلوگیری از کمبود ،تامین و ورفع نیازهای تغذیه ای  و پیش بینی منابع جدید را واداشته است.در این راستا، لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی موجود و به کارگیری روشهای مطلوب نگه داری و جلوگیری از ضایعات بی رویه محصولات کشاورزی، تأمین منابع جدید غذایی، بسته بندی مناسب به منظور حفظ و بهبود کیفیت محصولات و …، از جمله مواردی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این، رشد و توسعه جوامع و پیشرفت …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجیهی ماکارونی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.