طرح جابر پوسیدگی دندان

طرح جابر پوسیدگی دندان

طرح جابر پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان چیست؟
پوسیدگی دندان بیماری عفونی قابل انتقالی است که با فعالیت میکروبها در سطح دندان آغاز می‌شود و در ساختمان آن پیشرفت می‌کند. برای ایجاد پوسیدگی، مواد قندی هم باید در دسترس میکروبها باشند تا عامل خراب کننده ساختمان معدنی، یعنی اسید تولید گردد. در واقع پوسیدگی دندان تخریب بافتهای سخت دندان است. وقتی یک بیماری در اثر فعالیت میکروبها ایجاد شود آن را بیماری عفونی می‌نامند.
 …

صنایع دستی

طرح جابر دندان,طرح جابر,دفتر کارنما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.