طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم

طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم


یکی از درسهای کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی اشکال هندسی می باشد . در این درس دانش آموزان با اشکال هندسی ، تعداد اضلاع ، تعداد گوشه ها و مقایسه اشکال با یکدیگر آشنا می شوند . در این قسمت دو طرح درس روزانه برای تدریس این درس آورده شده است . طرح درسهای مذکور در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آنها وجود دارد . طرح درس اول شامل ۳ صفحه بوده و در آن چهار گام برای اجرای تدریس در نظر گرفته شده است . طرح درس دوم شامل ۴ صفحه می باشد . در این طرح درس ، تدریس از طریق نه گام گانیه انجام می شود . هر کدام از این طرح درسها در یک جدول تهیه و تنظیم شده و توضیحات لازم برای هر مرحله در آن وجود دارد . قابل ذکر است : در این مجموعه علاوه بر طرح درسهای فوق ، یک فایل ( ۱ صفحه ای ) با عنوان معرفی شکل ها نیز وجود دارد . در این فایل شکل های مختلف هندسی به همراه نامشان معرفی شده اند .  بهتر است این فایل چاپ شده و در اختیار همه دانش آموزان قرار گیرد .      هدیه این محصول : طرح درس ریاضی دوم ابتدایی آموزش اعداد زوج و فرد – مجموعه منحصر به فرد برای آشنایی با گیاهان دارویی و خ …


یکی از درسهای کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی اشکال هندسی می باشد . در این درس دانش آموزان با اشکال هندسی ، تعداد اضلاع ، تعداد گوشه ها و مقایسه اشکال با یکدیگر آشنا می شوند . در این قسمت دو طرح درس روزانه برای تدریس این درس آورده شده است . طرح درسهای مذکور در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آنها وجود دارد . طرح درس اول شامل ۳ صفحه بوده و در آن چهار گام برای اجرای تدریس در نظر گرفته شده است . طرح درس دوم شامل ۴ صفحه می باشد . در این طرح درس ، تدریس از طریق نه گام گانیه انجام می شود . هر کدام از این طرح درسها در یک جدول تهیه و تنظیم شده و توضیحات لازم برای هر مرحله در آن وجود دارد . قابل ذکر است : در این مجموعه علاوه بر طرح درسهای فوق ، یک فایل ( ۱ صفحه ای ) با عنوان معرفی شکل ها نیز وجود دارد . در این فایل شکل های مختلف هندسی به همراه نامشان معرفی شده اند .  بهتر است این فایل چاپ شده و در اختیار همه دانش آموزان قرار گیرد .      هدیه این محصول : طرح درس ریاضی دوم ابتدایی آموزش اعداد زوج و فرد – مجموعه منحصر به فرد برای آشنایی با گیاهان دارویی و خ …


یکی از درسهای کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی اشکال هندسی می باشد . در این درس دانش آموزان با اشکال هندسی ، تعداد اضلاع ، تعداد گوشه ها و مقایسه اشکال با یکدیگر آشنا می شوند . در این قسمت دو طرح درس روزانه برای تدریس این درس آورده شده است . طرح درسهای مذکور در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آنها وجود دارد . طرح درس اول شامل ۳ صفحه بوده و در آن چهار گام برای اجرای تدریس در نظر گرفته شده است . طرح درس دوم شامل ۴ صفحه می باشد . در این طرح درس ، تدریس از طریق نه گام گانیه انجام می شود . هر کدام از این طرح درسها در یک جدول تهیه و تنظیم شده و توضیحات لازم برای هر مرحله در آن وجود دارد . قابل ذکر است : در این مجموعه علاوه بر طرح درسهای فوق ، یک فایل ( ۱ صفحه ای ) با عنوان معرفی شکل ها نیز وجود دارد . در این فایل شکل های مختلف هندسی به همراه نامشان معرفی شده اند .  بهتر است این فایل چاپ شده و در اختیار همه دانش آموزان قرار گیرد .      هدیه این محصول : طرح درس ریاضی دوم ابتدایی آموزش اعداد زوج و فرد – مجموعه منحصر به فرد برای آشنایی با گیاهان دارویی و خ …

علوم پایه

طرح درس شکل های هندسی,طرح درس اشکال هندسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.