طرح درس روزانه پرواز کن تفکر و پژوهش ششم ابتدایی (روش تدریس: بدیعه پردازی)

طرح درس روزانه پرواز کن تفکر و پژوهش ششم ابتدایی (روش تدریس: بدیعه پردازی)


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۳ قسمتی از متن : اهداف: هدف کلی: پرواز کن! پرواز! اهداف جزئی: ۱- فراگیران با تفاوت ها وشباهت های دو موقعیت تضاد آشنا شوند. ۲- فراگیران بتوانند شنیده ها و یافته های خود را استنباط کنند. ۳- فراگیران بتوانند به کمال هر آفریده پی ببرند. اهداف رفتاری: ۱- فراگیران بتواند احساسات خود را بیان کنند.(دانشی) ۲- فراگیران بتوانندتفاوت ها وشباهت های دوموقعیت تضادرابیان کنند.(دانشی) ۳- فراگیران به رفتار خردمندانه پی ببرند.(نگرشی) ۴- فراگیران در شرکت در بحث های کلاس از خود علاقه نشان دهند.(نگرشی) ۵- فراگیران بتوانند تفکر نقادانه کنند.(مهارتی) …

عمومی و آزاد

طرح درس , طرح درس سالانه, طرح درس روزانه ,طرح درس روزانه پرواز کن تفکر و پژوهش ششم ابتدایی,طرح درس روزانه پرواز کن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.