طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم درس بر بال فرشتگان

طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم درس بر بال فرشتگان


  فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۲ قسمتی از متن : آشنایی با اهمیت علم وعلم آموزی وارزش عالمان در جامعه آشنایی بامراحل علم از نظر پیامبر اهداف کلی درس  دانش آموز بتواند اهمیت علم وکسب دانش را توضیح دهد. بیان کند که عالمان در جامعه چه ارزشی دارند؟ مراحل علم از نظر پیامبر را تبیین کند. اهداف رفتاری درس …

عمومی و آزاد

طرح درس , طرح درس سالانه, طرح درس روزانه , طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم,طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم درس بر بال فرشتگا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.