عادت‌هایی برای موفقیت

عادت‌هایی برای موفقیت


 موفقیت چگونه بدست‌می‌آید؟ عادت‌هایی برای موفقیت، شما را با عادات و رفتارهایی آشنا می‌‌کند که موفقیتتان را تضمین می‌کند. در این مطلب با ده عادتی که می‌تواند زندگی شما را در یک سال تغییر‌دهد آشنا می‌شوید.همچنین ۷ عادتی را یادآوری می‌کنیم که انجام آنها تنها ۵ دقیقه طول می‌کشد ولی روز بهتری برای شما می‌سازند و ۴ عادت خلاقانه که باعث بهبود کیفیت زندگی می‌شود. بعضی اوقات تصمیم می‌گیریم که تکانی به زندگی خود بدهیم و عادت‌هایی را از آن حذف یا به آن اضافه‌کنیم. اما به‌دلایل متعدد، تلاش ما با شکست مواجه می‌شود و همین‌امر باعث می‌شود که از خود نا‌امید شویم. در این کتاب قصد‌داریم راهکارهایی را معرفی کنیم که بدون احساس فشار، عادت‌های خود را اصلاح کنیم. برنامه‌ریزی برای یک سال کار خسته‌کننده‌ای به‌نظرمی‌رسد. هر‌چند که هدف‌گذاری سالانه در ابتدا هیجان‌انگیز است اما تب داغی است که زود فروکش می‌کند. در مقابل تنظیم عادت‌های کوچک روش بهت …


 موفقیت چگونه بدست‌می‌آید؟ عادت‌هایی برای موفقیت، شما را با عادات و رفتارهایی آشنا می‌‌کند که موفقیتتان را تضمین می‌کند. در این مطلب با ده عادتی که می‌تواند زندگی شما را در یک سال تغییر‌دهد آشنا می‌شوید.همچنین ۷ عادتی را یادآوری می‌کنیم که انجام آنها تنها ۵ دقیقه طول می‌کشد ولی روز بهتری برای شما می‌سازند و ۴ عادت خلاقانه که باعث بهبود کیفیت زندگی می‌شود. بعضی اوقات تصمیم می‌گیریم که تکانی به زندگی خود بدهیم و عادت‌هایی را از آن حذف یا به آن اضافه‌کنیم. اما به‌دلایل متعدد، تلاش ما با شکست مواجه می‌شود و همین‌امر باعث می‌شود که از خود نا‌امید شویم. در این کتاب قصد‌داریم راهکارهایی را معرفی کنیم که بدون احساس فشار، عادت‌های خود را اصلاح کنیم. برنامه‌ریزی برای یک سال کار خسته‌کننده‌ای به‌نظرمی‌رسد. هر‌چند که هدف‌گذاری سالانه در ابتدا هیجان‌انگیز است اما تب داغی است که زود فروکش می‌کند. در مقابل تنظیم عادت‌های کوچک روش بهت …


 موفقیت چگونه بدست‌می‌آید؟ عادت‌هایی برای موفقیت، شما را با عادات و رفتارهایی آشنا می‌‌کند که موفقیتتان را تضمین می‌کند. در این مطلب با ده عادتی که می‌تواند زندگی شما را در یک سال تغییر‌دهد آشنا می‌شوید.همچنین ۷ عادتی را یادآوری می‌کنیم که انجام آنها تنها ۵ دقیقه طول می‌کشد ولی روز بهتری برای شما می‌سازند و ۴ عادت خلاقانه که باعث بهبود کیفیت زندگی می‌شود. بعضی اوقات تصمیم می‌گیریم که تکانی به زندگی خود بدهیم و عادت‌هایی را از آن حذف یا به آن اضافه‌کنیم. اما به‌دلایل متعدد، تلاش ما با شکست مواجه می‌شود و همین‌امر باعث می‌شود که از خود نا‌امید شویم. در این کتاب قصد‌داریم راهکارهایی را معرفی کنیم که بدون احساس فشار، عادت‌های خود را اصلاح کنیم. برنامه‌ریزی برای یک سال کار خسته‌کننده‌ای به‌نظرمی‌رسد. هر‌چند که هدف‌گذاری سالانه در ابتدا هیجان‌انگیز است اما تب داغی است که زود فروکش می‌کند. در مقابل تنظیم عادت‌های کوچک روش بهت …

کتاب ، جزوه

دانلودکتاب , دانلود عادت‌هایی برای موفقیت,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.