علم کامپیوتر شبکه های کامپیوتری

علم کامپیوتر شبکه های کامپیوتری

علم کامپیوتر شبکه های کامپیوتری

علم کامپیوتر شبکه های کامپیوتری

چکیده:
امروزه علم کامپیوتر به عنوان یکی از حساس ترین و پرا اهیمت ترین علوم روز دنیا در شاخه های بسیار گوناگون و متفاوتی در حال پیشرفت سریع و همه جانبه است. یکی از مهمترین شاخه ها علم شبکه است. با توجه به اهمیت شایان ذکر انتقال اطلاعات در دنیای امروز شبکه های کامپیوتری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند و امروزه در سازمانها ، ادارات و مراکز بزرگ و کوچک استفاده از شبکه های کامپیوتری امری مرسوم و معمول است. لذا موضوع و تمرکز اصلی این دوره کار…

کامپیوتر

تحقیق,مقاله,کامپیوتر,شبکه های کامپیوتری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.