علوم طبیعت در قرآن

علوم طبیعت در قرآن


علوم طبیعت در قرآن یکى از ویژگی هاى امت اسلامى عالم بودن است. درقرآن کریم و سنت اسلامى، مسلمانان دعوت به کسب ‏علم شده‏ اند و فضائل زیادى براى علما ذکر شده است.ما بعضى از آیات و احادیثى را که در این مورد وارد شده ‏است ضمن بحث‏مان خواهیم آورد، اما در اینجا بحث ‏را از حدیث معروف: «طلب العلم فریضه على کل مسلم‏»(فرا گرفتن دانش بر هر مسلمانى واجب است.) که به طرق مختلف از پیامبر اعظم ‏صلى الله علیه وآله وسلم روایت‏ شده‏ است شروع می ‏کنیم. فرمت فایل ورد تعداد صفحه ۷۴ …


علوم طبیعت در قرآن یکى از ویژگی هاى امت اسلامى عالم بودن است. درقرآن کریم و سنت اسلامى، مسلمانان دعوت به کسب ‏علم شده‏ اند و فضائل زیادى براى علما ذکر شده است.ما بعضى از آیات و احادیثى را که در این مورد وارد شده ‏است ضمن بحث‏مان خواهیم آورد، اما در اینجا بحث ‏را از حدیث معروف: «طلب العلم فریضه على کل مسلم‏»(فرا گرفتن دانش بر هر مسلمانى واجب است.) که به طرق مختلف از پیامبر اعظم ‏صلى الله علیه وآله وسلم روایت‏ شده‏ است شروع می ‏کنیم. فرمت فایل ورد تعداد صفحه ۷۴ …


علوم طبیعت در قرآن یکى از ویژگی هاى امت اسلامى عالم بودن است. درقرآن کریم و سنت اسلامى، مسلمانان دعوت به کسب ‏علم شده‏ اند و فضائل زیادى براى علما ذکر شده است.ما بعضى از آیات و احادیثى را که در این مورد وارد شده ‏است ضمن بحث‏مان خواهیم آورد، اما در اینجا بحث ‏را از حدیث معروف: «طلب العلم فریضه على کل مسلم‏»(فرا گرفتن دانش بر هر مسلمانى واجب است.) که به طرق مختلف از پیامبر اعظم ‏صلى الله علیه وآله وسلم روایت‏ شده‏ است شروع می ‏کنیم. فرمت فایل ورد تعداد صفحه ۷۴ …

کتاب ، جزوه

علوم , طبیعت , قرآن , ورد , word

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.