عکاسی پرتره

عکاسی پرتره

عکاسی پرتره

عکاسی پرتره

فصل اول: پیدایش عکاسی پرتره
۱-۱ عکس پرتره
۱-۲ نخستین واکنش ها نسبت به عکس چهره
۱-۳ عکاسی چهره نگاری به عنوان صنعت
۱-۴ تاریخچه عکاسی پرتره (سیر تحول عکاسی پرتره از سال های۱۹۴۵-۱۹۱۸)
۱-۵ پرتره روانشناختی
۱-۶ عکاسی زنده و پرتره
۱-۷ شماری از عکاسان پرتره
فصل دوم: عکسبرداری (عکاسی) از چهره
۲-۱ چگونه پرتره خوب بگیریم؟
۲-۲ عکسبرداری پرتره
۲-۲-۱ وسایل عکسبرداری
۲-۲-۲ نور دهی
۲-۲-۳ سوژه های انسانی
۲-۲-۴ کودکان و دوربین
فصل سوم: عکاسی خبری
۳-۱ عکس های خبری
۳-۲ عکس های خبری…

طراحی و گرافیک

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.