فارماکولوژی گونادوتروپین ها PPT

فارماکولوژی گونادوتروپین ها PPT

فارماکولوژی گونادوتروپین ها PPT

          نام محصول  : پاورپوینت فارماکولوژی گونادوتروپین ها فرمت  : PPT حجم  : 1.9 مگابایت تعداد اسلاید  : 87 زبان  : فارسی-انگلیسی سال گردآوری  : 97   عناوین مباحث : شرایط فیزیولوژیک تست تشخیص فعالیت هیپوفیز مهار ترشح گونادوتروپین ها اختصاصات پروتکل القاء اولاسیون تحریک شدید کنترل شده تخمدان  در تکنولوژی باروری حمایت شده مثل IVF پروتکل افزایش اسپرماتوژنز درمان بیماران AIDS تحلیل رونده همراه با کمبود GH اثر بر عضله رحم تداخل دارویی چیست؟ فاکتورهای ایجاد کننده تداخل دارویی مشکلات ناشی از تداخلات دارویی …     …

فارماکولوژی گونادوتروپین ها PPT

          نام محصول  : پاورپوینت فارماکولوژی گونادوتروپین ها فرمت  : PPT حجم  : 1.9 مگابایت تعداد اسلاید  : 87 زبان  : فارسی-انگلیسی سال گردآوری  : 97   عناوین مباحث : شرایط فیزیولوژیک تست تشخیص فعالیت هیپوفیز مهار ترشح گونادوتروپین ها اختصاصات پروتکل القاء اولاسیون تحریک شدید کنترل شده تخمدان  در تکنولوژی باروری حمایت شده مثل IVF پروتکل افزایش اسپرماتوژنز درمان بیماران AIDS تحلیل رونده همراه با کمبود GH اثر بر عضله رحم تداخل دارویی چیست؟ فاکتورهای ایجاد کننده تداخل دارویی مشکلات ناشی از تداخلات دارویی …     …

فارماکولوژی گونادوتروپین ها PPT

          نام محصول  : پاورپوینت فارماکولوژی گونادوتروپین ها فرمت  : PPT حجم  : 1.9 مگابایت تعداد اسلاید  : 87 زبان  : فارسی-انگلیسی سال گردآوری  : 97   عناوین مباحث : شرایط فیزیولوژیک تست تشخیص فعالیت هیپوفیز مهار ترشح گونادوتروپین ها اختصاصات پروتکل القاء اولاسیون تحریک شدید کنترل شده تخمدان  در تکنولوژی باروری حمایت شده مثل IVF پروتکل افزایش اسپرماتوژنز درمان بیماران AIDS تحلیل رونده همراه با کمبود GH اثر بر عضله رحم تداخل دارویی چیست؟ فاکتورهای ایجاد کننده تداخل دارویی مشکلات ناشی از تداخلات دارویی …     …

علوم پزشکی

فارماکولوژی گونادوتروپین ها PPT

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.