فایل دامپ sm-j510f

فایل دامپ sm-j510f

فایل دامپ sm-j510f


              فایل دامپ تست شده یSAMSUNG sm-j510f-j5 2016  جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100% تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1 -rom2 -rom3 -extcsd وهمراه باdetect  هارد موجود میباشد.   EXT_CSD revision: 1.7 (MMC v5.0, v5.01) Partition info: Boot1: 4096 KiB Boot2: 4096 KiB RPMB: 4096 KiB User area: 14.68 GiB(15,758,000,128 bytes)Cache size: 64 MiBHardware reset function: 1Partition configuration: 0x00 No boot acknowledge is sent (default) Device is not boot-enabled (default)Partitioning support: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced technological features Device partitioning possibleBoot configuration protection: 0x00Boot bus conditions: 0x00Boot area write protection: 0x00 Power-on write protection: possible Permanent write protection: possible Lock status: not lockedUser area write protection: 0x10 Password protection featur …

فایل دامپ sm-j510f


              فایل دامپ تست شده یSAMSUNG sm-j510f-j5 2016  جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100% تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1 -rom2 -rom3 -extcsd وهمراه باdetect  هارد موجود میباشد.   EXT_CSD revision: 1.7 (MMC v5.0, v5.01) Partition info: Boot1: 4096 KiB Boot2: 4096 KiB RPMB: 4096 KiB User area: 14.68 GiB(15,758,000,128 bytes)Cache size: 64 MiBHardware reset function: 1Partition configuration: 0x00 No boot acknowledge is sent (default) Device is not boot-enabled (default)Partitioning support: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced technological features Device partitioning possibleBoot configuration protection: 0x00Boot bus conditions: 0x00Boot area write protection: 0x00 Power-on write protection: possible Permanent write protection: possible Lock status: not lockedUser area write protection: 0x10 Password protection featur …

فایل دامپ sm-j510f


              فایل دامپ تست شده یSAMSUNG sm-j510f-j5 2016  جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100% تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1 -rom2 -rom3 -extcsd وهمراه باdetect  هارد موجود میباشد.   EXT_CSD revision: 1.7 (MMC v5.0, v5.01) Partition info: Boot1: 4096 KiB Boot2: 4096 KiB RPMB: 4096 KiB User area: 14.68 GiB(15,758,000,128 bytes)Cache size: 64 MiBHardware reset function: 1Partition configuration: 0x00 No boot acknowledge is sent (default) Device is not boot-enabled (default)Partitioning support: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced technological features Device partitioning possibleBoot configuration protection: 0x00Boot bus conditions: 0x00Boot area write protection: 0x00 Power-on write protection: possible Permanent write protection: possible Lock status: not lockedUser area write protection: 0x10 Password protection featur …

نرم افزار های آماده

dump forj510f, فایل دامپ sm j510f, ترمیم بوت j510f,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.