فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پای ۀ پنجم دبستان تماشاخان ه فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۹         ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده از پی توست این همه امّد و بیم هم تو ببخشای و ببخش ، ای کریم چاره ی ما ساز که بی یاوریم گر تو برانی،به که روی آوریم چز درِ تو قبله نخواهیم ساخت گر ننوازی تو ،که خواهد نواخت؟ یار شو ای مونسِ غمخوارگان چاره کن ای چاره ی بیچارگان نظامی،مخزن الاسرا …

فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پای ۀ پنجم دبستان تماشاخان ه فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۹         ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده از پی توست این همه امّد و بیم هم تو ببخشای و ببخش ، ای کریم چاره ی ما ساز که بی یاوریم گر تو برانی،به که روی آوریم چز درِ تو قبله نخواهیم ساخت گر ننوازی تو ،که خواهد نواخت؟ یار شو ای مونسِ غمخوارگان چاره کن ای چاره ی بیچارگان نظامی،مخزن الاسرا …

فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پای ۀ پنجم دبستان تماشاخان ه فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۹         ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده از پی توست این همه امّد و بیم هم تو ببخشای و ببخش ، ای کریم چاره ی ما ساز که بی یاوریم گر تو برانی،به که روی آوریم چز درِ تو قبله نخواهیم ساخت گر ننوازی تو ،که خواهد نواخت؟ یار شو ای مونسِ غمخوارگان چاره کن ای چاره ی بیچارگان نظامی،مخزن الاسرا …

عمومی و آزاد

درس,اول ,فارسی ,خوانداری ,پایۀ پنجم ,دبستان, تماشاخانه,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.