فایل پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (۱)

فایل پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (۱)

فایل پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (۱)

پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (۱ ) فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰         بخشی از متن راه برای جابه جایی مردم و کالاها از مکانی به مکان دیگر، لازم است. برای مثال، مردم برای رفتن به مدرسه یا محلّ کار خود، رفتن به مغاز هها و خرید کردن، رفتن به تعطیلات یا دیدن اقوام و دوستان خود به راه هانیاز دارند . بسیاری از کالاهایی که مردم مصرف می کنند، مانند موادّ غذایی، از راه های دور و نزدیک به آن ها می رسند. همه ی مکان ها به وسیله ی راه به یکدیگر مربوط می شوند . به وسایلی که مردم و کالاها را جابه جا می کنند، وسایل حمل و نقل می گویند . …

فایل پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (۱)

پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (۱ ) فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰         بخشی از متن راه برای جابه جایی مردم و کالاها از مکانی به مکان دیگر، لازم است. برای مثال، مردم برای رفتن به مدرسه یا محلّ کار خود، رفتن به مغاز هها و خرید کردن، رفتن به تعطیلات یا دیدن اقوام و دوستان خود به راه هانیاز دارند . بسیاری از کالاهایی که مردم مصرف می کنند، مانند موادّ غذایی، از راه های دور و نزدیک به آن ها می رسند. همه ی مکان ها به وسیله ی راه به یکدیگر مربوط می شوند . به وسایلی که مردم و کالاها را جابه جا می کنند، وسایل حمل و نقل می گویند . …

فایل پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (۱)

پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (۱ ) فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰         بخشی از متن راه برای جابه جایی مردم و کالاها از مکانی به مکان دیگر، لازم است. برای مثال، مردم برای رفتن به مدرسه یا محلّ کار خود، رفتن به مغاز هها و خرید کردن، رفتن به تعطیلات یا دیدن اقوام و دوستان خود به راه هانیاز دارند . بسیاری از کالاهایی که مردم مصرف می کنند، مانند موادّ غذایی، از راه های دور و نزدیک به آن ها می رسند. همه ی مکان ها به وسیله ی راه به یکدیگر مربوط می شوند . به وسایلی که مردم و کالاها را جابه جا می کنند، وسایل حمل و نقل می گویند . …

عمومی و آزاد

درس, ۸ مطالعات, اجتماعی, پنجم ,ابتدایی ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.