فوبی ( هراس ) خاص

فوبی ( هراس ) خاص

فوبی ( هراس ) خاص

فوبی ( هراس ) خاص

فهرست مطالب صفحه
مقدمه………………………………
تعریف فوبیا……………………………… ………………………………
بررسی منابع فارسی………………………………
همه‌گیری شناسی………………………………
سبب شناسی………………………………
۱- دیدگاه زیست شناختی………………………………
۲- دیدگاه روان‌پویایی………………………………
۳-دیدگاه رفتارگرایی………………………………
تشخیص ………………………………
ملاک‌های تشخیصی DSM-IV برای فوبی خاص………………………………
ویژگی‌های…

روان شناسی

تحقیق,مقاله,روانشناسی,فوبی,هراس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.