فیزیولوژی و سازگاری عضله به تمرین

فیزیولوژی و سازگاری عضله به تمرین

فیزیولوژی و سازگاری عضله به تمرین


فیزیولوژی و سازگاری عضله به تمرین تمرین قدرتی، سبب ایجاد مسیرها و اتصالات نرونی حرکتی می‌شود که هماهنگی عصبی و روانی ورزشکار را در طی حرکات عملکردی افزایش می‌دهد. سازگاری‌ عصبی – عضلانی ورزشکاران در تمرینات به توانایی مغز برای بکارگیری عضلات برای ایجاد یک حرکت خاص بستگی دارد. تمرین مقاومتی به مغز ورزشکار می‌آموزد تا یک گروه عضلانی صحیح مربوط به حرکت مورد نظر را فعال کند. با گذشت زمان، مهارت ورزشکار به حرکتی ذاتی تبدیل می‌شود و در نتیجه حرکت را به صورت اتوماتیک اجرا می‌کند .   فرمت: PDF تعداد صفحات: ۴۵ …

 

تمرین قدرتی، سبب ایجاد مسیرها و اتصالات نرونی حرکتی می‌شود که هماهنگی عصبی و روانی ورزشکار را در طی حرکات عملکردی افزایش می‌دهد. سازگاری‌ عصبی – عضلانی ورزشکاران در تمرینات به توانایی مغز برای بکارگیری عضلات برای ایجاد یک حرکت خاص بستگی دارد. تمرین مقاومتی به مغز ورزشکار می‌آموزد تا یک گروه عضلانی صحیح مربوط به حرکت مورد نظر را فعال کند. با گذشت زمان، مهارت ورزشکار به حرکتی ذاتی تبدیل می‌شود و در نتیجه حرکت را به صورت اتوماتیک اجرا می‌کند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.