فیلم آموزشی مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال دانشگاه شیراز

فیلم آموزشی مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال دانشگاه شیراز


فیلم آموزشی مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال تدریس شده در دانشکده مجازی دانشگاه شیراز  مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال توسط دکتر آسمانی تدریس در ۱۰ جلسه تدریس شده است هر جلسه ۲ ساعت می باشد  فیلم آموزشی مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال  برای دانشجویان رشته ابزار دقیق و اتوماسیون در صنعت نفت در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز تدریس شده است …

فنی و مهندسی

فیلم آموزشی مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال تدریس شده در دانشکده مجازی دانشگاه شیراز

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.