فیلم اموزشی ساخت ترانس

فیلم اموزشی ساخت ترانس

فیلم اموزشی ساخت ترانس

در این ویدیو از محسبات سیم پیچ اولیه وثانویه تا سطح مقطع هسته وتست ترانس ساخته شده را اموزش میبینید
.حجم فایل ۷۵ مگابایت…

برق

ترانس,سیم پیچ,برق کده,فیلم اموزشی ساخت ترانس