قطعات سه بعدی توری سیمی (وایر مش)

قطعات سه بعدی توری سیمی (وایر مش)

قطعات سه بعدی توری سیمی (وایر مش)

قطعات سه بعدی توری سیمی (وایر مش)

اطلاعات عمومی
خط تولید سه بعدی (سیستم قطعات سه بعدی)یک سیستم مجهز برای رشته ساختمان می باشد . قطعات ۳ بعدی دیوارهای مرکب مادی هستند که از سه بعد قاب شبکه ای که ترکیبی از سیم مرکب سرد و هسته گرم نگهداشته قطعات وسطی جوش هستند ، ساخته شده اند.
سیستم قطعات سه بعدی
ماشین جوش تور سیمی (وایر مش)
ماشین جوش قطعات سه بعدی
خط تولید EPS دسته بدون مصرف
دستگاه مدل بلوک
دستگاه برش EPS
سیستم حفظ EPS
ماشین جوش قطعات سه بعدی نوعی از تجهیزات خارق العاده برای…

صنایع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.