قوانین دختران

قوانین دختران

قوانین دختران

بهره کشی جنسی (خانه های به اصطلاح فساد)
ما در کشوری زندگی می کنیم که روز به روز آمار فروپاشی خانواده ها افزایش می یابد. تورم، افزایش فقر ، فقدان مسکن، بیکاری، سوء رفتار جسمی و حسی اعضای خانواده از کودکان وابستگی والدین به مواد مخدر، مشکلات اخلاقی و عدم بلوغ عاطفی والدین و دهها عوامل دیگر امکان حداقل آرامش و وصابت از زندگی خانوادگی را از فرزندان در خانواده ها سبل کرده است. در چنین شرایطی یا دختران و زبان به انطباق با محیط آسیب زا تن داده و یا…

ریاضی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.