کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی
در مهندسی رودخانه
 
 
 
 
رسوبات انتقالی توسط رودخانه‌ها مشکلات زیادی خصوصاً جهت بهره‌برداری از سدها و سازه‌های آبی به وجود می‌آورند. در ده‌های اخیر تحقیقات بزرگی برای درک مکانیسم انتقال رسوب در جریان‌های طبیعی صورت گرفته است.
تخلیه‌های صنعتی و پساب‌های کشاورزی به داخل سیستم آبزیان باعث می‌شود که رسوبات کف توسط موادسمی آلوده شوند. به همین ترتیب وقتی رژیم رودخانه تغییر…

مهندسی محیط زیست

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.