کمک به یادگیری و محفوظات ، اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم

کمک به یادگیری و محفوظات ، اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم

کمک به یادگیری و محفوظات ، اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم


کمک به یادگیری و محفوظات ، اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم    در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۳ صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فایل   دانش آموزان پایه ی اول  در ابتدای ورود به دبیرستان با این درس که تعداد بسیار زیادی اصطلاح نا آشنا ، تخصصی و غیر فارسی را در متن خود جای داده است ، مواجه می شوند. این امر برای کسانی که  رشته ی تجربی را انتخاب می کنند به شکل گسترده تری ادامه می یابد و آنان را برای به خاطر سپردن و  صحیح نویسی در امتحان با مشکل روبرو می کند . در آزمون ها همان قدر که مفاهیم در نظر گرفته می شود ، محفوظات هم مورد سوال است و پاسخ صحیح ندادن به آنها می تواند موجب اضطراب دانش آموز و ضعف پاسخگویی به تمام سوالات آزمون شود . اشتباه نوشتن کلمات تخصصی در برگه امتحانی دانش آموز، موجب کاهش نمره ی او خواهد شد و چون :    « مدرسه ها و به تعبیر درست تر ، نظام آموزشی ما در حال حاضر یادگیری را با نمره تفسیر می کند ، همان گونه که پایان آموزش به مدرک گرایی ختم می شود نمره اهمیت فوق العاده ای در نظام آموزشی بیشتر کشور ها دارد و توص …

کمک به یادگیری و محفوظات ، اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم


کمک به یادگیری و محفوظات ، اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم    در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۳ صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فایل   دانش آموزان پایه ی اول  در ابتدای ورود به دبیرستان با این درس که تعداد بسیار زیادی اصطلاح نا آشنا ، تخصصی و غیر فارسی را در متن خود جای داده است ، مواجه می شوند. این امر برای کسانی که  رشته ی تجربی را انتخاب می کنند به شکل گسترده تری ادامه می یابد و آنان را برای به خاطر سپردن و  صحیح نویسی در امتحان با مشکل روبرو می کند . در آزمون ها همان قدر که مفاهیم در نظر گرفته می شود ، محفوظات هم مورد سوال است و پاسخ صحیح ندادن به آنها می تواند موجب اضطراب دانش آموز و ضعف پاسخگویی به تمام سوالات آزمون شود . اشتباه نوشتن کلمات تخصصی در برگه امتحانی دانش آموز، موجب کاهش نمره ی او خواهد شد و چون :    « مدرسه ها و به تعبیر درست تر ، نظام آموزشی ما در حال حاضر یادگیری را با نمره تفسیر می کند ، همان گونه که پایان آموزش به مدرک گرایی ختم می شود نمره اهمیت فوق العاده ای در نظام آموزشی بیشتر کشور ها دارد و توص …

کمک به یادگیری و محفوظات ، اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم


کمک به یادگیری و محفوظات ، اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزانم    در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۳ صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی خلاصه فایل   دانش آموزان پایه ی اول  در ابتدای ورود به دبیرستان با این درس که تعداد بسیار زیادی اصطلاح نا آشنا ، تخصصی و غیر فارسی را در متن خود جای داده است ، مواجه می شوند. این امر برای کسانی که  رشته ی تجربی را انتخاب می کنند به شکل گسترده تری ادامه می یابد و آنان را برای به خاطر سپردن و  صحیح نویسی در امتحان با مشکل روبرو می کند . در آزمون ها همان قدر که مفاهیم در نظر گرفته می شود ، محفوظات هم مورد سوال است و پاسخ صحیح ندادن به آنها می تواند موجب اضطراب دانش آموز و ضعف پاسخگویی به تمام سوالات آزمون شود . اشتباه نوشتن کلمات تخصصی در برگه امتحانی دانش آموز، موجب کاهش نمره ی او خواهد شد و چون :    « مدرسه ها و به تعبیر درست تر ، نظام آموزشی ما در حال حاضر یادگیری را با نمره تفسیر می کند ، همان گونه که پایان آموزش به مدرک گرایی ختم می شود نمره اهمیت فوق العاده ای در نظام آموزشی بیشتر کشور ها دارد و توص …

عمومی و آزاد

اقدام پژوهی,زیست شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.