لاستیک

لاستیک

لاستیک

لاستیک

لاستیک
 
فهرست
 

عنوان

صفحه

 
 
 
۱-مقدمه
 
۲-پیدایش و توسعه لاستیکهای سنتزی
 
۳-پیدایش و توسعه لاستیکهای سنتزی
 
۴-آمبزه کاری لاستیکهای
 
۵- روشها و مراحل ساخت لاستیک
 
۶-تکنولوژی لاستیک
 
۷-بازیافت تهیه لاستیک در کشور
 
۸- مصارف جدید برای تابرهای فرسوده
 
۹-خطرات و تبعات زیست محیطی منفعت لاستیک
 
۱۰- SPC و کاربرد کنترل فرآیند آماری
 
۱۱- آزمون های معمولی در صنعت لاستیک
 
۱۲- فرآیند ناتو و…

فناوری نانو

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.