مبانی نظری و پیشینه اشتیاق شغلی

مبانی نظری و پیشینه اشتیاق شغلی

مبانی نظری و پیشینه اشتیاق شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اشتیاق شغلی به صورت WORD ارائه شده است دارای ۵۰ صفحه با فونت بی لوتوس ۱۴ می باشد. شامل منابع فارسی و لاتین جدید است و در سال ۱۳۹۶ تدوین شده است. برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مناسب است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:
فهرست مطالب
مقدمه
اشتیاق شغلی
اشتیاق شغلی: مفهوم روانشناختی نوظهور
نظریه­های اشتیاق شغلی
نظریه کان
ابعاد اشتیاق از نظر کان
پیشایندهای اشتیاق شغلی کان:
نظریه شوفلی
پیش آیندها و پیامدهای…

آموزش

مبانی نظری اشتیاق شغلی,پیشینه اشتیاق شغلی,پیشینه پژوهشی اشتیاق شغلی,ادبیات نظری اشتیاق شغلی,ادبیات پژوهشی اشتیاق شغلی,فصل دوم اشتیاق شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.